Skip to main content

Gingiva

Gingiva je latinský odborný termín, který označuje dáseň. Gingiva slouží k ukotvení zubů a dobrý těsný kontakt mezi gingivou a zubní tkání brání průniku infekce do hlubších zubních struktur. Od pojmu gingiva jsou odvozeny další termíny, jako je např. gingivitida a gingivostomatitida.