Skip to main content

Giemsovo barvení

Giemsovo barvení je forma barvení histologických a cytologických preparátů, která se používá zejména v hematologii k obarvení nátěrů buněk získaných z odběrem periferní krve. Giemsovo barvení kombinuje metylénovou modř s eozinem a dalšími sloučeninami, dobře znázorňuje buněčná jádra a další buněčné struktury.