Skip to main content

Gestóza

Gestózy jsou skupinou chorob, které mohou vzniknout u ženy během těhotenství (gestace). Rozdělujeme je na časné a pozdní. Časné vznikají během prvního trimestru, a kromě nadměrného slinění zahrnují zejména různé formy ranní nevolnosti a těhotenského zvracení. Pozdní gestóza se objevuje až v pokročilém těhotenství a označujeme ji též jako preeklampsii.