Skip to main content

Generalizace

Termín generalizace může mít význam „zevšeobecňování“, ale v medicíně se spíše používá ve smyslu „rozšíření po organizmu“. Hovoříme zejména o generalizaci maligního tumoru (tj. vznik vzdálených metastáz).