Skip to main content

Gazyvaro

Gazyvaro patří mezi využívaný v hematologii a  jeho účinnou složkou je sloučenina obinutuzumab.

Princip: Obinutuzumab spadá do problematiky biologické terapie. Jedná se o monoklonální protilátku zaměřenou proti receptoru CD 20, který se nachází na povrchu nádorových buněk pocházejících svým původem z B-lymfocytů. Po navázání obinutuzumabu na receptor dochází k likvidaci nádorových buněk.


Využití: Gazyvaro se v kombinaci s dalšími léky používá v terapii některých forem chronické lymfatické leukémie. Nejde o lék první volby a používá se spíše v situacích, kdy nelze podávat běžnější preparáty.


Podávání: Gazyvaro se vyrábí jako roztok, který je určen k nitrožilní aplikaci v podobě infuze. Dávka je individuální a závisí na hmotnosti pacienta a indikaci užívání léku. Aplikace léku bez doporučení lékaře je přísně zakázána.


Nevýhody: Gazyvaro může po aplikaci vyvolat mnoho nežádoucích účinků včetně zvýšení teploty, zimnice, trávicích obtíží, bolestí hlavy a zvýšeného výskytu infekcí. Z dalších nepříjemných vedlejších účinků se může objevit nedostatek bílých krvinek a krevních destiček, febrilní neutropenie, poruchy srdečního rytmu a známky srdečního selhání.