Skip to main content

Gazyvaro

Gazyvaro patří mezi využívaný v hematologii a  jeho účinnou složkou je sloučenina obinutuzumab.

Princip: Obinutuzumab spadá do problematiky biologické terapie. Jedná se o monoklonální protilátku zaměřenou proti receptoru CD 20, který se nachází na povrchu nádorových buněk pocházejících svým původem z B-lymfocytů. Po navázání obinutuzumabu na receptor dochází k likvidaci nádorových buněk.


Využití: Gazyvaro se v kombinaci s dalšími léky používá v terapii některých forem chronické lymfatické leukémie. Nejde o lék první volby a používá se spíše v situacích, kdy nelze podávat běžnější preparáty.


Podávání: Gazyvaro se vyrábí jako roztok, který je určen k nitrožilní aplikaci v podobě infuze. Dávka je individuální a závisí na hmotnosti pacienta a indikaci užívání léku. Aplikace léku bez doporučení lékaře je přísně zakázána.


Nevýhody: Gazyvaro může po aplikaci vyvolat mnoho nežádoucích účinků včetně zvýšení teploty, zimnice, trávicích obtíží, bolestí hlavy a zvýšeného výskytu infekcí. Z dalších nepříjemných vedlejších účinků se může objevit nedostatek bílých krvinek a krevních destiček, febrilní neutropenie, poruchy srdečního rytmu a známky srdečního selhání.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.