Skip to main content

Gastrostomie

Gastrostomie znamená vytvoření vyústění žaludku na povrch těla. Obvyklou indikací je zajištění výživy daného pacienta a typickým způsobem provedení je perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG) provedená endoskopicky za pomoci diafanoskopie.