Skip to main content

Gastropexe

Gastropexe patří mezi méně často prováděné chirurgické zákroky a týká se žaludku (gaster). Principem operace je přišití žaludku ke stěně břišní, čímž se docílí stabilizace polohy žaludku. Zákrok má význam při těžším narušení funkce závěsného aparátu žaludku, při kterém dochází k rotaci žaludku s možnými poruchami průchodu tráveniny. Žaludek je chirurgem nejprve derotován a v dutině břišní vrácen do normální polohy a následně se provede gastropexe.