Skip to main content

Gargoylismus

Gargoylismus je termín popisující soubor příznaků, které se vyskytují u vrozených metabolických poruch známých jako mukopolysacharidózy. Tyto choroby jsou způsobeny enzymatickými poruchami a důsledkem je hromadění glykosaminoglykanů v organizmu. Příznaky gargoylismu zahrnují řadu poruch a deformací. Nemocní svým vzhledem připomínali vzhled gotických chrličů (gargoylů) a odtud vznikl výše zmíněný pojem.