Skip to main content

Gargoylismus

Gargoylismus je termín popisující soubor příznaků, které se vyskytují u vrozených metabolických poruch známých jako mukopolysacharidózy. Tyto choroby jsou způsobeny enzymatickými poruchami a důsledkem je hromadění glykosaminoglykanů v organizmu. Příznaky gargoylismu zahrnují řadu poruch a deformací. Nemocní svým vzhledem připomínali vzhled gotických chrličů (gargoylů) a odtud vznikl výše zmíněný pojem.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix