Skip to main content

Gangréna

Gangréna je poměrně široce využívané označení pro sněť. Jde o závažnou infekci měkkých tkání, která je spojena s jejich nekrózou. Podle klinického nálezu můžeme gangrénu dále rozdělit na suchou, vlhkou a plynatou. Konzervativní léčba je v případě gangrény obvykle neúčinná a je nutný chirurgický zákrok s odstraněním nekrotických tkání. V případě končetiny je takovýmto zákrokem její amputace. Více informací je k dispozici v textu o sněti.