Skip to main content

Ganglion ciliare

Ganglion ciliare je shlukem nervových buněk (tj. nervové ganglion), který se nachází v zadní části očnice v blízkosti zrakového nervu. Ganglion ciliare je zdrojem parasympatické inervace oka a je zodpovědné za vznik miózy a za akomodaci čočky.