Skip to main content

Gama-glutamyltransferáza

Gama-glutamyltransferáza (nově GGT, dříve GMT) je důležitý enzym, který se účastní transportu některých aminokyselin přes buněčnou membránu. Zvýšená koncentrace GGT se objevuje při onemocněních jater a žlučových cest a je důležitým markerem cholestázy. Více najdete v textu o jaterních testech.