Skip to main content

Galaktóza

Galaktóza (galaktosa) patří mezi základní monosacharidy. Jedna molekula galaktózy s jednou molekulou glukózy vytváří disacharid známý jako laktóza (mléčný cukr). Galaktózu náš organizmus fosforyluje a následně ji může využít k tvorbě energie.