Skip to main content

Galaktokináza

Galaktokináza (galaktokinasa) je enzym důležitý pro metabolizmus galaktózy v našem organizmu. Zajišťuje fosforylaci molekuly galaktózy (navázání fosfátové skupiny), což změní její vlastnosti, a umožní její další zpracování.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix