Skip to main content

GABA

GABA je zkratka užívaná pro kyselinu gama-aminomáselnou. Jedná se o neuromediátor centrálním nervovém systému, který má celkově tlumivý účinek. Efekt tohoto mediátoru cíleně posilují např. léky ze skupiny benzodiazepinů.