Skip to main content

G2 fáze

G2 fáze je částí buněčného cyklu. Hovoříme o ni jako o přípravné fázi, která následuje po S fázi. Během G2 fáze se dokončují přípravy na buněčné dělení a G2 fáze tak končí mitózou. Přechod do mitózy může být v průběhu G2 fáze zablokován vedlejším kontrolním uzlem buněčného cyklu.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix