Skip to main content

Fyrazyr

Firazyr je lék využívaný v terapii hereditárního angioedému a jeho účinnou složkou je sloučenina ikatibant.

Princip: Ikatibant se váže na buněčné receptory pro bradykinin a tím vyřazuje funkci bradykininu. Zvýšená koncentrace bradykininu je důležitá pro rozvoj hereditárního angioedému a ikatibant tento proces tlumí.


Využití: Jak bylo řečeno výše, Firazyr se využívá v terapii onemocnění známého jako hereditární angioedém.


Podávání: Firazyr se vyrábí jako vodný roztok určený k injekčnímu podkožnímu podání. Při záchvatovitém zhoršení hereditárního angioedému se podává 1 injekce s dávkou 30 miligramů Firazyru, typickým místem podání je podkoží břicha. Aplikace léku bez doporučení lékaře je zakázána.

 
Nevýhody: Firazyr může způsobit nežádoucí reakce v místě aplikace (zarudnutí, bolest, svědění kůže). Objevit se mohou i celkové potíže jako bolesti hlavy, motání hlavy, kožní vyrážka a alergické reakce.
 
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.