Skip to main content

Fyrazyr

Firazyr je lék využívaný v terapii hereditárního angioedému a jeho účinnou složkou je sloučenina ikatibant.

Princip: Ikatibant se váže na buněčné receptory pro bradykinin a tím vyřazuje funkci bradykininu. Zvýšená koncentrace bradykininu je důležitá pro rozvoj hereditárního angioedému a ikatibant tento proces tlumí.


Využití: Jak bylo řečeno výše, Firazyr se využívá v terapii onemocnění známého jako hereditární angioedém.


Podávání: Firazyr se vyrábí jako vodný roztok určený k injekčnímu podkožnímu podání. Při záchvatovitém zhoršení hereditárního angioedému se podává 1 injekce s dávkou 30 miligramů Firazyru, typickým místem podání je podkoží břicha. Aplikace léku bez doporučení lékaře je zakázána.

 
Nevýhody: Firazyr může způsobit nežádoucí reakce v místě aplikace (zarudnutí, bolest, svědění kůže). Objevit se mohou i celkové potíže jako bolesti hlavy, motání hlavy, kožní vyrážka a alergické reakce.
 
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.