Skip to main content

Fylogeneze

Fylogeneze znamená vývoj celého živočišného druhu. Podobným termínem je slovo ontogeneze, která ovšem znamená vývoj určitého jedince.