Skip to main content

Fruktosurie

Fruktosurie znamená vylučování monosacharidu fruktózy do moči. Může se jednat o vrozené i získané stavy, poměrně známým příkladem vrozené fruktosurie je esenciální fruktosurie.