Skip to main content

Frenologie

Frenologie byl vědecký obor populární v 19. století, který na základě tvaru lebky a rozměrech a vzdálenostech souvisejících anatomických struktur (tvar ušních boltců, vzdálenost očí atd.) určoval přítomnost určitých charakterových vlastností a intelektových schopností daného jedince. Postupem času byla frenologie označena za pavědu, tj. za nevědeckou metodu.