Skip to main content

Frank-Starlingův zákon

Frank-Starlingův zákon (Frankův-Starlingův zákon) je pojem známý především kardiologům. Jde o zajímavý mechanizmus, který zaručuje, že čím je objemová náplň srdeční komory na konci diastoly větší, tím mohutnější je následný stah myokardusystole (tj. čím více jsou svalová vlákna napjatá, tím silnější je následná kontrakce). Tento princip pochopitelně platí jen do určitých objemových hodnot, po kterých naopak dochází k prudkému poklesu kontrakce.