Skip to main content

Frakcionace

Frakcionace obecně znamená rozdělení na části. V medicíně můžeme mít na mysli frakcionaci chemickou, kdy je určitá směs nějakým způsobem rozdělena na její jednotlivé složky (frakce). Frakcionace je kupříkladu podstatou celé řady laboratorních metod. Speciální význam má termín frakcionace pro radioterapii, kdy označuje rozdělení celkové léčebné dávky záření na více dávek o nižší energii, mezi nimiž jsou časové odstupy. Tato frakcionovaná radioterapie má stále vysoký efekt v léčbě tumorů, ale jsou u ní výrazně nižší nežádoucí efekty ve smyslu poškození zdravé tkáně.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.