Skip to main content

Fragilita

Fragilita znamená „křehkost“ a v medicíně tímto pojmem označujeme struktury, které mají narušenou schopnost udržet si celistvost. Může jít o struktury makroskopické i mikroskopické – z makroskopických struktur hovoříme například o fragilitě skeletu (snadný vznik fraktur) a drobných krevních cév (časté praskání při odběrech a snadný vznik petechií), z mikroskopických struktur se hovoří o fragilitě chromozomální (např. syndrom fragilního X).