Skip to main content

Fragilita

Fragilita znamená „křehkost“ a v medicíně tímto pojmem označujeme struktury, které mají narušenou schopnost udržet si celistvost. Může jít o struktury makroskopické i mikroskopické – z makroskopických struktur hovoříme například o fragilitě skeletu (snadný vznik fraktur) a drobných krevních cév (časté praskání při odběrech a snadný vznik petechií), z mikroskopických struktur se hovoří o fragilitě chromozomální (např. syndrom fragilního X).
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix