Skip to main content

Fovea

Fovea je anatomický termín používaný pro struktury charakteru prohlubně, jamky, nebo vklesliny. Zřejmě nejpoužívanější pojem je fovea centralis, což je odborné označení pro střed žluté skvrny oční sítnice.