Skip to main content

Fotosyntéza

Fotosyntéza je proces typický pro většinu zelených rostlin a sinic, v jehož průběhu dochází k přeměně energie světelné (tj. energie fotonů) na energii chemickou. Organizmy se schopností fotosyntézy jsou v drtivé většině fotoautotrofní, tj. energii získávají ze světelného záření a uhlík získávají z anorganických zdrojů (obvykle CO2).