Skip to main content

Fotoheterotrofie

Fotoheterotrofie je forma metabolizmu, při které je uhlík získáván z organických látek vytvořených jinými organizmy a energie nutná pro život je získávána ze slunečního záření (tj. z energie fotonů).