Skip to main content

Fotoalergie

Fotoalergie je poměrně specifický podtyp alergie, která vzniká po kontaktu s alergenem (v tomto případě jej označujeme jako fotoalergen) za současného působení světelného záření. Nejčastějším projevem fotoalergií je kožní exantém.