Skip to main content

Fosforylace

Fosforylace je metabolická reakce, při které se na danou sloučeninu naváže jedna nebo více molekul fosfátu. Vazbou fosfátu se mění vlastnosti zmíněné sloučeniny. V organizmu jde o velice důležitý proces, který umožňuje aktivaci nebo deaktivaci celé řady enzymů a receptorů, má význam v metabolizmu glukózy, buněčné signalizaci a v tvorbě vysokoenergetických sloučenin (ATP, GTP).