Skip to main content

Fosfolipidy

Fosfolipidy jsou v našem organizmu široce rozšířené sloučeniny s mnoha biologickými funkcemi. Jejich molekula je tvořena lipidem a na něm navázaným zbytkem kyseliny fosfatidové. Tím je dána polarita molekuly, protože část lipidová je nesmáčivá (hydrofobní) a naopak část fosfátová je smačivá (hydrofilní) – obecně tento typ sloučenin označujeme jako amfifilní. Fosfolipidy v našem těle tvoří důležitou součást buněčných membrán, účastní se transportu tuků v krvi, mají význam pro reulační mechanizmy a kromě toho se některé z nich podílí na buněčné signalizaci.