Skip to main content

Fosfát

Fosfát je pro organizmus zásadní sloučenina, chemicky jde o iont PO43- a jde tedy o látku odvozenou od kyseliny fosforečné. Fosfáty jsou důležité pro stavbu zubů a kostí, dále jsou součástí řady makroergních sloučenin (např. ATP a GTP), hormonů a signálních sloučenin. Řada sloučenin v organizmu se navázáním fosfátové skupiny aktivuje, což je dobře vidět například v metabolizmu glukózy.