Skip to main content

Formaldehyd

Formaldehyd je toxická organická sloučenina plynného skupenství charakteristická štiplavým zápachem. Medici jej znají z anatomických pitev, neboť těla zemřelých jsou uložena právě ve formaldehydu (přesněji ve formalinu). V lidském těle formaldehyd vzniká chemickou přeměnou metanolu a enzymaticky je dále přeměňován na kyselinu mravenčí. Více o tomto procesu najdete v textu o otravě metanolem.