Skip to main content

Foraminotomie

Foraminotomie je chirurgický zákrok, který se provádí v oblasti páteře. Indikací je zúžení některého otvoru mezi obratlovými těly (foramen intervertebrale). Těmito otvory prochází míšní kořeny a zúžení určitého foramina způsobí útlak příslušného kořene se vznikem neurologických příznaků. Při foraminotomii je otvor zvětšen, čímž se nervový svazek uvolní.