Skip to main content

Foramen

Pojem foramen znamená „otvor“ a jedná se o velice často používaný anatomický termín, který můžeme využít k popisu celé řady struktur. Klinický význam má například foramen ovale, což je otvor v septu mezi srdečními síněmi zanikající u většiny lidí krátce po porodu.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix