Skip to main content

Fonace

Termín fonace označuje vznik zvuk při průchodu vydechovaného vzduchu mezi hlasivkovými vazy v laryngu. Výsledný zvuk se následně stává základem lidské řeči.