Skip to main content

Fokus

Fokus je odborné označení pro ložisko. Poměrně častým termínem je infekční fokus, což je eventuální zdroj šíření infekčního procesu v organizmu. Typickým příkladem infekčního fokusu je zkažený chrup, z nějž se mohou bakterie dostávat do krevního oběhu. Od slova fokus je odvozeno i hojně využívané adjektivum fokální (ložiskový).