Skip to main content

Fokální

Termín fokální znamená „ložiskový“, ale můžeme jej chápat i jako „ohraničený“ nebo „místní“. Výraz vychází ze slova fokus (ložisko) a celkově jím můžeme označit různé chorobné procesy a jiné nálezy, které mají tendenci být ohraničené na určité místo.