Skip to main content

Foetor ethylicus

Foetor ethylicus je odborné označení pro zápach alkoholu ve vydechovaném vzduchu. Nutno podotknout, že některé formy alkoholu (např. čistá vodka) nemusí být cítit ani u člověka silněji podnapilého. Nebezpečná může být u člověka v bezvědomí záměna foetor ethylicus a podobného foetor acetonicus.