Skip to main content

Foetor acetonicus

Foetor acetonicus je odborný termín pro charakteristický zápach acetonu ve vydechovaném vzduchu. Nález je typický pro dekompenzované pacienty s diabetem 1. typu, u kterých dochází vzhledem k nedostatku inzulinu ke ketogenezi.