Skip to main content

Foetor

Foetor (fetor) znamená zápach. V medicíně nejčastěji hovoříme o zápachu z úst (foetor ex ore), který může mít velký diagnostický význam. Některé chorobné stavy jsou totiž spojeny právě s charakteristickým pachem vydechovaného vzduchu. Příkladem je foetor acetonicus, foetor hepaticus, foetor ethylicus a foetor uremicus. Více informací najdete v textu o zápachu z úst.