Skip to main content

Fobie

Fobie (fóbie) znamená celou skupinu úzkostných poruch, které se projevují nesmyslným strachem z určité osoby, objektu nebo situace. Postižený jedinec si sice je vědom toho, že jeho strach není racionální, ale není schopen jej překonat. Řada vzácnějších fobií může být značně bizarních a více si o nich můžete přečíst v příslušném textu.