Skip to main content

Fluorescenční hybridizace in situ

Krkolomný termín fluorescenční hybridizace in situ je v laboratořích velmi dobře známá pod používanou zkratkou FISH. Jedná se o molekulárně cytogenetické vyšetření, které slouží k vyšetření nukleových kyselin. Přesněji řečeno je vyšetření schopné v řetězci nukleové kyseliny najít určitou sekvenci nukleotidů. Pro vyšetření je nutná denaturace nukleové kyseliny, zobrazení cílové sekvence se docílí pomocí fluoreskujících látek.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.