Skip to main content

Fluidoperitoneum

Fluidoperitoneum znamená přítomnost tekutiny v dutině břišní (peritoneum). Nutno ovšem dodat, že ačkoliv má termín svou logiku, není příliš používán a je před ním dáváno přednost výrazu ascites.