Skip to main content

Fluidoperikard

Fluidoperikard znamená přítomnost tekutiny v osrdečníku (perikard). Příčin tohoto stavu může být více a stejně tak klinické projevy mohou být variabilní. Velký objem tekutiny, nebo rychlý nárůst jejího objemu může způsobit akutní selhání srdce z důvodu vzniku tamponády srdeční. Více o tekutině v osrdečníku najdete v příslušném textu.