Skip to main content

Floridní

Termín floridní by přesně znamenal „kvetoucí“, ale v medicíně jej používáme v přeneseném smyslu „akutně probíhající“ nebo „aktivně probíhající“. Hovoříme pak o floridním zánětu, o floridním onemocnění apod.