Skip to main content

Flebotomie

Flebotomie znamená zákrok spojený s narušením integrity žilní stěny. Někteří autoři chápou flebotomii velmi obecně včetně nabodnutí žíly jehlou (např. pro krevní náběry, nebo pro aplikaci léku), jiné zdroje hovoří o flebotomii pouze při naříznutí žíly chirurgickým nástrojem.