Skip to main content

Flagellum

Flagellum je odborné označení pro bičík. Jde o buněčnou organelu, která rotací kolem své osy umožňuje buňce pohyb. Flagellum se vyskytuje především u jednobuněčných organizmů, v lidském organizmu jsou bičíkem vybaveny pouze mužské pohlavní buňky – spermie. Vzhledem k energetické náročnosti činnosti bičíku se v blízkosti jeho ukotvení nachází v cytoplazmě zvýšené množství mitochondrií.