Skip to main content

Fistula

Fistula je odborné označení pro píštěl. Jedná se o abnormální spojku dvou různých orgánů (tkání), nebo spojku mezi orgánem (tkání) a povrchem těla. Píštěle mohou vznikat v důsledku zánětlivých nebo nádorových procesů, v některých případech může být vytvoření píštěle záměrně provedené lékařem. Příkladem může být vytvoření umělé spojky mezi tepnou a žilou (arteriovenózní fistula neboli AV shunt), která slouží k napojení dialyzačního přístroje.