Skip to main content

Fissura

Termín fissura (též fisura) se do češtiny překládá jako „trhlina“ a můžeme jej použít k popisu narušení integrity pokožky, sliznice nebo jiné tkáně. Vyvolávajícím činitelem bývá působení mechanické síly. Velmi známý je pojem anální fissura (řitní trhlina).

Dalším možným významem slova fissura je „štěrbina“ a v tomto případě se pojmu užívá k popisu různých anatomických útvarů a oblastí.