Skip to main content

Fibula

Fibula je známý anatomický termín označující kost lýtkovou. Tvoří spolu s kostí holenní základ bérce a kromě toho je důležitou součástí zevního kotníku. Klinický význam mají zejména fraktury fibuly.