Skip to main content

Fibróza

Termín fibróza znamená zmnožení vazivové pojivové tkáně v určitém orgánu na úkor jeho normální tkáně (fibrotizace), což je po vyčerpání funkčních rezerv spojeno s poruchami funkce daného orgánu. Typickým příkladem je jaterní fibróza (která je velmi často předstupněm jaterní cirhózy) a plicní fibróza. Podstatou je chronické poškozování faktoru zánětlivým procesem.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.