Skip to main content

Fibrotizace

Fibrotizace označuje děj, během kterého v určité tkáni nebo orgánu dochází ke zmnožení vazivové tkáně. Dosáhne-li fibrotizace pokročilejšího stupně, pak hovoříme i fibróze. Typickou příčinou fibrotizace je chronicky probíhající zánětlivý proces.